Privaatsuspoliitika

Esileht / Privaatsuspoliitika
Isikuandmete töötlemine Isikuandmete vastutav töötleja on Monetta OÜ registrikoodiga 11961174, aadressiga Kopli tänav 70A, Tallinn. Isikuandmeid töödeldakse sõlmitud kokkulepete ja lepingute täitmise eesmärgil või nõusoleku alusel. Isikuandmeid säilitatakse tähtajatult kuni nõusoleku tagasivõtmiseni. Töödeldavad isikuandmed Ees- ja perekonnanimi; Telefoni number; E-mail; Muud teenuse osutamiseks vajaminevad andmed. Isikuandmete töötlemise eesmärk Isikuandmeid kasutatakse kliendi tagasiside ja kontakti emaili andmete töötlemisel. Veebilehe küpsised Küpsis on väike tekstifail, mis salvestatakse veebisaidi külastamisel Teie arvutisse või muusse seadmesse (näiteks telefoni). Tekstifail sisaldab teavet, mida kasutatakse kindla veebisaidi külastajate kasutajakogemuse parandamiseks. Küpsised võimaldavad meil tagada mugavama ja turvalisema kasutajakogemuse. Kasutame: 1. Seansiküpsiseid. Salvestuvad üksnes ajutiselt veebilehe külastamise ajaks. Seansiküpsiseid kasutame statistika ja analüüsi jaoks. 2. Püsiküpsised salvestuvad mingiks kindlaks ajaperioodiks, mis võib olla 1 kuust 1 aastani, kuid soovi korral saate need ise seadmest kustutada. Püsiküpsised aitavad meil teenuseid kujundada ja parimat kasutuskogemust luua. Kodulehekülg Kui külastate meie kodulehekülge, on Teie kohta kogutavad ja säilitatavad andmed isiksustamata kujul. Me ei seo külastajaid isikut tuvastava teabega. Me vaatleme külastusstatistika saamiseks umbisikulisi külastusandmeid Google Analyticsi vahendusel näiteks selle kohta, millist kodulehe osa Te külastate ja kui kaua seal peatute, millisest piirkonnast Te meie kodulehekülge külastate, milliste kanalite vahendusel Te meie kodulehele tulite jm. Otseturustusteated E-kirja aadressi ja telefoninumbrit kasutatakse otseturundusteadete saatmiseks, kui klient on andnud vastava nõusoleku. Kui klient ei soovi saada otseturustusteateid, siis tuleb valida e-kirja jaluses vastav viide või võtta ühendust klienditoega. Kui isikuandmeid töödeldakse otseturunduse eesmärgil (profileerimine), on kliendil õigus oma isikuandmete nii algse kui ka edasise töötlemise, sealhulgas otseturundusega seotud profiilianalüüsi tegemise suhtes igal ajal vastuväiteid esitada teavitades sellest emailile info@monetta.ee. Isikuandmete saatmine Koduleheküljel asuvate või kodulehelt mujale lingitud vormide täitmisel ja Monetta OÜ-le saatmisel kinnitate esitatud isikuandmete õigsust ning annate loa neid andmeid töödelda andmete kogumise eesmärgi täitmiseks vajalikus mahus või seni kuni andmete säilitamine on ajakohane. Isikuandmete muutmine ja töötlemise nõusoleku tagasivõtmine Igal isikul on õigus esitada enda kohta päring selgitamaks kas ja milliseid isikuandmeid on kogutud ning millisel eesmärgil Monetta OÜ neid töötleb. Isikuandmeid väljastades peame olema veendunud Teie isikusamasuses. Seetõttu peate päringu digitaalselt allkirjastama. Päring tuleb saata aadressil info@monetta.ee. Päringule vastatakse 10 tööpäeva jooksul. Igal isikul on õigus nõuda ebaõigete isikuandmete parandamist ja tagasi võtta enda isikuandmete töötlemise nõusolek (kui meil ei ole Teie isikuandmete kasutamiseks enam seaduslikku alust). Selleks tuleb saata meile vabas vormis taotlus aadressil info@monetta.ee.